Брэндийн үнэ цэнэ

Belief

Бизнесийн итгэл үнэмшил: Үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ бол бидний ирээдүй бөгөөд үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлт нь биднийг өсч хөгжихөд тусалдаг.

Үйлчилгээний итгэл үнэмшил: Таны сэтгэл ханамж бол бидний нэн тэргүүний зорилт юм.

Mission

Орон нутгийн зах зээлийг ялахад үйлчлүүлэгчдэд тусална уу.

Vision

Барилгын материалын дэлхийн тэргүүлэгч аж ахуйн нэгж байх.

Values

1. Бага ярьж, илүү их зүйл хий.

2. Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг хангах чанар.

3. Ялалт нөхцөл байдалд өөрийгөө зориулах, шинийг санаачлах шударга бизнес.